Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Znaczenie inwestycji

Najważniejszym zadaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jako Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz stan infrastruktury przesyłowej sprawia, że konieczne są prace modernizacyjne i rozwojowe istniejącego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. PSE muszą też tworzyć warunki dla przyłączania do sieci przesyłowej i wyprowadzenie mocy z nowych elektrowni i źródeł OZE, a także rozwijać połączenia transgraniczne. W tym celu niezbędna jest sprawna i dobrze rozwinięta infrastruktura sieciowa. Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo, stabilność i efektywność przesyłania energii elektrycznej do odbiorców i umożliwi dalszy rozwój gospodarczy kraju.

Realizując Politykę Energetyczną Polski, PSE ukierunkowują działalność inwestycyjną głównie na rozwój linii 400 kV, które posiadają większe możliwości przesyłu przy mniejszych stratach energii. Obecnie realizowane jest stopniowe zastępowanie istniejącej sieci 220 kV siecią o napięciu 400 kV oraz wieloletni program wymiany transformatorów na urządzenia nowocześniejsze o niższym poziomie strat.

Realizowana inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ryzyka występowania awarii, przede wszystkim w województwie wielkopolskim.