Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Zakres prac

Zadaniem Wykonawcy jest uruchomienie drugiego toru linii 400 kV Kromolice – Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe oraz częściową wymianą przewodu odgromowego na przewód OPGW (przewody odgromowe linii energetycznych ze światłowodami). W ramach prac na fragmentach linii objętych zadaniem zostaną wykonane prace polegające na wykonaniu dodatkowych połączeń przewodowych, wymianie słupa, wymianie izolacji, regulacji przewodów fazowych, wycince drzew, naprawie fundamentów istniejących słupów elektroenergetycznych, zabezpieczeniu antykorozyjnym istniejących konstrukcji (malowanie słupów) oraz naprawie uziemień.

Modernizacje na terenie stacji elektroenergetycznych SE Plewiska, SE Poznań Południe, SE Konin, SE Kromolice będą polegać na doposażeniu o nową aparaturę wtórną, telekomunikacyjną oraz wymianie części aparatury na stacjach. Ponadto nastąpi modernizacja i rozbudowa systemów EAZ, SSiN i telekomunikacyjnych na stacjach (jest to m.in. wymiana urządzeń, zabezpieczeń i doposażenia, które dostosują stacje do pracy w nowym systemie). Dodatkowo na stacji SE Plewiska zostaną wykonane prace umożliwiające wprowadzenie toru linii 400 kV Kromolice - Plewiska na bramkę liniową stacji - czyli podłączenie drugiego toru linii do stacji elektroenergetycznej.