Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Inwestycja celu publicznego

Zgodnie z artykułem 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przez inwestycję celu publicznego rozumie się "budowę i utrzymywanie (...) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (...) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń".