Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Biuro prasowe

Dziennikarzy zainteresowanych realizowaną inwestycją prosimy o kontakt z:

Rzecznik inwestycji - Krzysztof Smardzewski
Smart Media sp. z o.o.
Tel. 22 514 18 99
k.smardzewski@smart-media.pl

Biuro prasowe inwestycji - Krzysztof Kowalski
Tel. 22 514 18 82
k.kowalski@smart-media.pl