Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Aspekty prawne inwestycji

Linia oraz stacje elektroenergetyczne objęte zadaniem inwestycyjnym są ujęte w dokumentach planistycznych poszczególnych gmin, dlatego Wykonawca nie przewiduje zmian w istniejącej dokumentacji. Przed rozpoczęciem zadania PBE ELBUD Warszawa zobowiązany jest do spełnienia szeregu działań formalno-prawnych, m.in.:

dla prac stacyjnych:

dla prac liniowych: