Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Prace modernizacyjne na stacjach elektroenergetycznych

2019-05-31 14:33

Zakończono prace modernizacyjne na stacjach SE Poznań Południe oraz SE Konin. Na stacji SE Kromolice trwa procedura kontrolno-pomiarowa, umozliwiająca uruchomienie oraz odbiór wykonanych prac. Na SE Plewiska prowadzone są ostatnie montaże.

Lokalizacja inwestycji