Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Prace modernizacyjne

2019-03-29 10:23

Wykonawca kontunuuje prace modernizacyjne objęte zadaniem inwestycyjnym, mające na celu dostosowanie sieci do układu gwiazdy.

Lokalizacja inwestycji