Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Kontynuacja prac na stacjach

2019-02-27 16:24

Wykonawca realizuje prace modernizacyjne na terenie stacji elektroenergetycznych objętych zadaniem, tj:

  • SE Poznań Południe; 
  • SE Kromolice; 
  • SE Konin.

Prace mają na celu dostosowanie sieci do układu gwiazdy.

Lokalizacja inwestycji