Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Prace na stacjach elektroenergetycznych

2019-01-30 12:02

Wykonawca kontytnuuje prace modernizacyjne na terenie stacji elektroenergetycznych objętych zadaniem: 

  • SE Poznań Południe; 
  • SE Kromolice; 
  • SE Konin.

Prace mają na celu dostosowanie sieci do układu gwiazdy.

Lokalizacja inwestycji