Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Koniec prac na liniach elektroenergetycznych w ramach zadania inwestycyjnego

2018-11-27 08:51

Wykonawca zakonczył prace w zakresie liniowym w ramach całego zadania inwestycyjnego.

Aktualnie prowadzone są prace wyłącznie na terenie stacji elektroenergetycznych:

  • SE Plewiska 400/220/110 kV - w zakresie wymiany SSiN, dostosowania zabezpieczeń odcinkowych do układu gwiazdy oraz klimatyzacji/wentylacji
  • SE Poznań Południe 220/110 kV - w zakresie dostosowania zabezpieczeń odcinkowych do układu gwiazdy oraz klimatyzacji/wentylacji
  • SE Kromolice 400/220/110 kV - w zakresie dostosowania zabezpieczeń odcinkowych do układu gwiazdy oraz w zakresie klimatyzacji/wentylacji
Lokalizacja inwestycji