Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Prace modernizacyjne

2018-10-29 16:43

Dzięki pozyskaniu wymaganych pozwoleń i decyzji. Wykonawca prowadzi prace modernizacyjne na poszczególnych fragmentach zadania inwestycyjnego. 

Lokalizacja inwestycji