Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Koniec etapu formalnoprawnego koniecznego do realizacji prac modernizacyjnych

2018-09-28 12:50

Miło nam poinformować, że zgłoszenie prac remontowych dla prac na linii 220 kV PLE-PPD dla stanowisk 39 - SE PPD, polegającej na montażu dwóch nowych przewodów OPGW 39-SE PPD, naprawa fundamentów 40-54, zabezpieczenie antykorozyjne 16 przewodów, wymiana tablic, naprawa uziemień, odtworzenie pasa wycinki, nabrało mocy ostatecznej.

Wcześniej Wykonawca pozyskał konieczne pozwolenia na budowę, rozbiórki oraz zgłosił pozostałe prace do odpowiednich Urzędów. Oznacza to, że zakończył się etap prac formalnoprawnych koniecznych do realizacji prac na całym zadaniu inwestycyjnym.

Lokalizacja inwestycji