Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Ostatnie rozmowy z właścicielami nieruchomości

2018-06-26 13:04

Trwają ostatnie ustalenia z właścicielami nieruchomości objętymi zadaniem inwestycyjnym, dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia prac budowlanych przez Wykonawcę. 

Lokalizacja inwestycji