Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Informacje o pracach budowlanych

2018-05-28 09:34

W maju ukazał się artykuł na stronie internetowej Urzędu Gminy Mosina na temat prac budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego. 

"W maju, na terenie Gminy Mosina, rozpoczną się prace w ramach inwestycji „Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice - Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe”. Inwestycja związana jest z istniejącą już linią 2 x 400 kV Kromolice – Plewiska i będzie polegać na pracach na istniejącej infrastrukturze. Wykonawca posiada wszystkie zgody i decyzje administracyjne konieczne do rozpoczęcia realizacji prac.

Realizowana inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ryzyka występowania awarii, przede wszystkim w województwie wielkopolskim.

W ramach prac na terenie gminy Mosina zostanie wymieniony jeden słup elektroenergetyczny zlokalizowany w miejscowości Wiórek ponadto część słupów zostanie zabezpieczona farbą antykorozyjną.

https://www.mosina.pl/komunikaty/budowa-linii-400-kv-kromolice-plewiska

 

Lokalizacja inwestycji