Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Dalsze prace formalnoprawne

2018-04-28 22:17

Wykonawca jest na końcowym etapie pozyskiwania decyzji  oraz pozwoleń pozwalających na rozpoczęcie realizacji prac w terenie. 

Lokalizacja inwestycji