Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Spotkanie w RDOŚ w Poznaniu

2018-02-28 09:19

W dniu 1 lutego 2018 roku Wykonawca spotkał się z kierownictwem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Tematem spotkania było omówienie kwestii procedowania dwóch zgłoszonych d RDOŚ decyzji środowiskowych, które są wymagane przed rozpoczęciem realizacji zadania. 

Lokalizacja inwestycji