Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Etap uzyskiwania decyzji pozwoleń

2018-02-02 09:47

Trwają ustalenia z właścicielami nieruchomości objętymi realizowanym zadaniem. Ponadto Wykonawca jest na końcowym etapie pozyskiwania decyzji i pozwoleń pozwalających na rozpoczęcie realizacji prac w terenie. 

Lokalizacja inwestycji