Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Kontynuacja indywidualnych ustaleń z właścicielami nieruchomości

2017-10-30 09:26

Przedstawiciele PBE Elbud Warszawa kontynuują indywidualne rozmowy z właścicielami gruntów na których realizowana jest inwestycja. Uzgodnienia, związane z planowanymi pracami modernizacyjnymi, przeprowadzane są we wszystkich gminach objętych zadaniem inwestycyjnym. 

Lokalizacja inwestycji