Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Udział Wykonawcy w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej w Kórniku

2017-07-31 12:57

W dniu 21 lipca 2017 r. Wykonawca wziął udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miasta i Gminy Kórnik, mający na celu podsumowanie dotychczasowych inwestycji oraz udzielenie informacji na temat planowanych inwestycji PSE na terenie gminy.

Wykonawca wspierał przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych zaproszonych na posiedzenie Komisji, w zakresie realizowanej inwestycji "Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe".

Lokalizacja inwestycji