Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Wybór Wykonawcy dla zadania

2016-07-16 20:06

Umowa na wykonanie zadania „Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe (wraz z wymianą przewodów odgromowych na przewody typu OPGW dla linii 220 kV Plewiska – Poznań Południe oraz Konin – Plewiska)” została podpisana pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. a Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa sp. z o.o., w dniu 15.07.2016 r. Wykonawca został wyłoniony na podstawie postępowania o udzieleniu zamówienia niepublicznego.

Lokalizacja inwestycji