Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Aktualności

 • Spotkanie w Gminie Mosina

  2018-02-28 09:21

  W dniu 15 lutego 2018 roku Wykonawca spotkał się z Burmistrzem Miasta i Gminy Mosina oraz pracownikami Urzędu. Tematem spotkania było procedowanie Decyzji Lokalizacyjnej dla zadania: Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe. 

  więcej »

 • Spotkanie w RDOŚ w Poznaniu

  2018-02-28 09:19

  W dniu 1 lutego 2018 roku Wykonawca spotkał się z kierownictwem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Tematem spotkania było omówienie kwestii procedowania dwóch zgłoszonych d RDOŚ decyzji środowiskowych, które są wymagane przed rozpoczęciem realizacji zadania. 

  więcej »

 • Etap uzyskiwania decyzji pozwoleń

  2018-02-02 09:47

  Trwają ustalenia z właścicielami nieruchomości objętymi realizowanym zadaniem. Ponadto Wykonawca jest na końcowym etapie pozyskiwania decyzji i pozwoleń pozwalających na rozpoczęcie realizacji prac w terenie. 

  więcej »

 • Życzenia od PBE ELBUD Warszawa

  2017-12-15 12:28

  Wykonawca zadania „Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe”, życzy Państwu radosnych i pięknych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, a w Nowym Roku szczęścia, sukcesów i energii do spełniania marzeń.

  więcej »

 • Spotkanie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

  2017-11-29 10:59

  W dniu 3 listopada 2017 r. Wykonawca spotkał się z przedstawicielami Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tematem spotkania było omówienie ścieżki formalnoprawnej dla zadania "Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe"

  więcej »

 • Kontynuacja indywidualnych ustaleń z właścicielami nieruchomości

  2017-10-30 09:26

  Przedstawiciele PBE Elbud Warszawa kontynuują indywidualne rozmowy z właścicielami gruntów na których realizowana jest inwestycja. Uzgodnienia, związane z planowanymi pracami modernizacyjnymi, przeprowadzane są we wszystkich gminach objętych zadaniem inwestycyjnym. 

  więcej »

 • Wydane pozwolenie na budowę

  2017-09-26 10:44

  W dniu 7.09.2017 r. Wykonawca otrzymał ostateczną decyzję o Pozwoleniu na Budowę dla prac realizowanych na SE Plewiska (budowa pola nr. 10). 

  więcej »

 • Indywidualne spotkania z właścicielami gruntów

  2017-08-18 13:08

  Przedstawiciele PBE Elbud Warszawa rozpoczęli indywidualne rozmowy z właścicielami gruntów na których realizowana jest inwestycja. Obecnie uzgodnienia, związane z planowanymi pracami modernizacyjnymi, przeprowadzane są przede wszystkim w okolicach SE Poznań Południe (gmina Mosina) oraz SE Konin. 

  więcej »

 • Udział Wykonawcy w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej w Kórniku

  2017-07-31 12:57

  W dniu 21 lipca 2017 r. Wykonawca wziął udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miasta i Gminy Kórnik, mający na celu podsumowanie dotychczasowych inwestycji oraz udzielenie informacji na temat planowanych inwestycji PSE na terenie gminy.

  więcej »

 • Punkty informacyjne na temat inwestycji

  2017-06-13 14:11

  Wykonawca informuje, że zostały uruchomione punkty informacyjne we wszystkich gminach, na których terenie realizowane jest zadanie „Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice - Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska - Konin z odczepem do Poznań Południe”. W punktach informacyjnych można zapoznać się z ulotkami na temat inwestycji.

  więcej »

 • Ulotka na temat inwestycji

  2017-05-09 11:11

  Dostępna jest ulotka informacyjna na temat zadania inwestycyjnego "Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe".

  więcej »

 • Spotkanie "otwarcia" z władzami Miasta Konin

  2017-04-26 14:13

  W dniu 11 kwietnia 2017 r. Wykonawca spotkał się z Zastępcą Prezydenta Miasta Konin - Sebastianem Łukaszewskim oraz pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za Wydziały Urbanistyki oraz Gospodarki Nieruchomościami w celu przedstawienia podstawowych informacji i zasad realizacji inwestycji.

  więcej »

 • Spotkanie "otwarcia" w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

  2017-03-23 12:45

  W dniu 22 marca 2017 r. Wykonawca spotkał się z Zastępcą Burmistrza Przemysławem Pacholskim i przedstawicielem Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, w celu przedstawienia podstawowych informacji i zasad realizacji inwestycji.

  więcej »

 • Spotkanie „otwarcia” z Wójtem Gminy Dopiewo

  2017-03-23 12:42

  W dniu 15 marca 2017 r. Wykonawca spotkał się z Wójtem Adrianem Napierałą, w celu przedstawienia podstawowych informacji i zasad realizacji inwestycji.

  więcej »

 • Spotkanie „otwarcia” z Wójtem Gminy Komorniki

  2017-03-23 12:41

  W dniu 15 marca 2017 r. Wykonawca spotkał się z Wójtem Janem Brodą, w celu przedstawienia podstawowych informacji i zasad realizacji inwestycji.

  więcej »

 • Spotkanie „otwarcia” w Urzędzie Miasta i Gminy Mosina

  2017-03-23 12:40

  W dniu 15 marca 2017 r. Wykonawca spotkał się z Burmistrzem Jerzym Rysiem i przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Mosina, w celu przedstawienia podstawowych informacji i zasad realizacji inwestycji.

  więcej »

 • Wybór Wykonawcy dla zadania

  2016-07-16 20:06

  Umowa na wykonanie zadania „Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe (wraz z wymianą przewodów odgromowych na przewody typu OPGW dla linii 220 kV Plewiska – Poznań Południe oraz Konin – Plewiska)” została podpisana pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. a Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa sp. z o.o., w dniu 15.07.2016 r. Wykonawca został wyłoniony na podstawie postępowania o udzieleniu zamówienia niepublicznego.

  więcej »

Lokalizacja inwestycji